DLAJNOSTNAHARAKTERISTIKA.CLUBSCHETOVODSTVO.BG

Длъжностна характеристика е приложение към трудовия договор и може да бъде най-важният критерий за оценка на изпълнението на задълженията на работа!

Уверете се, че вашите длъжностни характеристики са пълни, точни и изготвени в съответствие с НКПД.

Възползвайте се от този изключително ефективен инструмент, който ще ви помогне да постигнете своите бизнес цели!


модела на длъжностни характеристики
УПРАВЛЕНИЕ
Генерален Директор
Търговски директор
Изпълнителен Директор
Мениджър на Системи за Управление на Качеството
Ръководител на проекти
Мениджър “Логистика и снабдяване”

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
Мениджър Човешки ресурси
Координатор по подбор на персонал
Човешки Ресурси - Анализатор
Инспектор Човешки Ресурси
Тренинг мениджър
Треньор на треньори
Инструктор
Треньор

ФИНАНСОВО – СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ
Финансов директор
Главен Счетоводител
Финансов Мениджър
Финансов Анализатор
Икономически съветник
Данъчен Инспектор
Одитор
Касиер

МАРКЕТИНГ
Маркетинг Мениджър
Бранд мениджър
Мениджър бизнес развитие
Специалист Маркетинг
Мърчандайзър

ПРОДАЖБИ
Директор Продажби
Регионален мениджърпо продажби
Помощник-директор на продажбите
Агент по продажбите

ИТ
ИТ Мениджър
Ръководител на проекти (Информатика)
Мрежов Администратор
Инженер компютърни системи и технологии
Администратор на база данни
Програмист

ПРАВЕН ОТДЕЛ
Ръководител на правната служба
Правен Съветник

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Мениджър Връзки с обществеността
Специалист по връзки с обществеността
Мениджър - Вътрешна комуникация
Асистент - Вътрешна комуникация

АДМИНИСТРАЦИЯ
Секретар
Охрана
Домакин

ПРОИЗВОДСТВО
Мениджър Производство
Мениджър Поддръжки
Асистент на Мениджър Производство
Инженер-технолог хранително вкусова промишленост
Статистик
Майстор
Производство
Администратор
Оператор в пивоварна
Електротехник
Ключар
Мелничар

ИЗДАТЕЛСТВО – ПЕЧАТНИЦА
Директор на Печатница
Редакционен Директор
Асистент на мениджър на издателя
Технически Редактор
Коректор
Печатар
Подвързвач

СТРОИТЕЛСТВО
Мениджър за Строителния бранш
Строителен инженер-проектант
Кранист
Булдозерист

ТУРИЗЪМ / УСЛУГИ
Генерален Мениджър на Хотел
Администратор на къщи за гости
Главен рецепционист
Камериерка
Мениджър на Туристическа агенция
Туристически агент

ОБРАЗОВАНИЕ / НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Учител
Библиотекар
Социолог
Главен Геолог

СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
Психолог
Социален Работник

УСЛУГИ ЗА ХРАНЕНЕТО
Мениджър Ресторант
Главен Готвач
Сервитьор

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Директор на Агенция за недвижими имоти
Агент по недвижими имоти
Ръководител Отдел наОценители на недвижими имоти
Оценител на имоти

ТРАНСПОРТ
Ръководител на транспорта
Шофьор

РАЗНИ
Отговорник за безопасност и здраве
Ръководител на аптека
Помощник фармацевт
Медицинска сестра
Одитор за качеството
Вътрешен одитор
Пощальон
Оператор на мрежата за централно отопление

Уважаеми Мениджър Човешки Ресурси,

Какво е длъжностна характеристика?

Длъжностната характеристика е документ, който определя задълженията и отговорностите на заемащият длъжността, условията на труд, стандарти на изпълнение, какво възнаграждение е редно да получи.
Длъжностната характеристика е документ,в който се описва длъжността в рамките на една организация, ролята на заемащия длъжността и професионалните отношения, които трябва да има с другите служители за постигането на конкретните цели тази длъжност.
Длъжностна характеристика е един от документите, въз основа на който се прави назначаването и се определя заплащането на труда в дадената фирма.

Длъжностна характеристика е документ приет и подписан от служителя при назначаването му.

Да, искам CD-то
"101 модела на длъжностни характеристики"

Кой е верният отговор?

ВСИЧКИ - Длъжностната характеристика съдържа в себе си всички от горепосочените определения.

Както знаете, длъжностната характеристика е задължителен документ, приложение към индивидуалния трудов договор... За контролните органи от Инспекцията по труда, един от първите документи за проверка е съществуването на длъжностна характеристика за всеки един от служителите на компанията ви.

Ние знаем, че изготвянето на длъжностните характеристики е една от най-трудните и най-изтощителни дейности.... Ако са правилно разработени, например ако описват длъжността по начина, който е необходим за вашата фирма и в същото време се спазват основните изисквания за дадената позиция, длъжностната характеристика може да бъде изключително полезна при назначаване, оценяване, мотивация и кариерно развитие на служителите.

Колко пъти ви се е случвало да губите време и енергия в събиране на информация от поне няколко източника? И дори тогава не можете да бъдете 100% сигурени, че длъжностните характеристики, които сте подготвили, са правилни и пълни.

Сега можете да имате под ръка всяка длъжностна характеристика необходима за вашата компания..защо съществува 101 Модела на Длъжностни Характеристики: модели на длъжностни характеристики перфектно подготвени за различните функции и сектори – от длъжностна характеристика за главен изпълнителен директор до длъжностна характеристика на мрежов администратор, продавач или електротехник!

Да, искам CD-то
"101 модела на длъжностни характеристики"

Длъжностна характеристика:

е в помощ при съставянето на обява за работа. Каквато и да е форма на обява ( във вестник, онлайн, при агенция за набиране на персонал), съдържанието трябва да включва аспекти на задачите, отговорностите и изискванията за служителя, който ще заема дадената длъжност;

е от съществено значение при организирането на отдели в структурата на вашата компания. С нея всеки отдел и организация на фирмата може да бъде структурирана.


ще ви помогне да определите нива в йерархията на компанията, което прави възможно създаването на адекватна система за трудово възнаграждение


е отправна точка за оценка на ефективността


е важен инструмент за поемане на отговорност от служителите: служителят е ясно информиран относно задачите, целите и отговорностите, които има работата си.


Така че длъжностната характеристика е документ приет и подписан от служителя при назначаването му и е приложение към индивидуалния трудов договор.

Да, искам CD-то
"101 модела на длъжностни характеристики"

Избегне плащането на глоба в размер от 10 000 до 15 000 лв.


Тази глоба се прилага, ако записаната професия в длъжностна характеристика не съществува в НКПД. Така нещата се усложняват: не само че трябва да имате длъжностна характеристика за всяка позиция във фирмата Ви, но тази документация трябва да бъде и добре изготвена!

Проблемът е, че е много трудно да се намери добре изготвена длъжностна характеристика. Няма един-единствен източник или точен модел на конкретна длъжностна характеристика, което води до голямо объркване на името на длъжността, съдържанието и т.н. Често се комбинират няколко варианта и модела в едно. Това може да бъде много опасно за вашия бизнес! Защо да рискувате?

Ние предлагаме 101 модела, готови длъжностни характеристики в писмен вид, които са групирани в изключителна работа: 101 модела на длъжностни характеристики

Какво отличава тази работа от други произведения на пазара?

Това е практически инструмент полезен както за специалисти, така и за тези без специално обучение в тази област.

Съдържа модели на длъжностни характеристики в различни области на пазара на труда.


Съществува взаимна връзка между НКПД и имената, използвани все по-често във фирмите (особено мултинационалните), които не са в НКПД.


Работата е писана от специалисти в сферата на човешките ресурси.

Да, искам CD-то
"101 модела на длъжностни характеристики"

Знаете ли:

Че има разлики, които могат да възникнат в съдържанието на длъжностните характеристики в зависимост от големината на компанията и нейната работа?

Например:

Длъжностна характеристика на Анализатор Човешки Ресурси за малка или средна фирма - има един, (най-много двама души), занимаващ се с човешки ресурси - този специалист ще изпълни почти всички дейности, свързани с човешките ресурси (набиране, подбор, оценка на персонала, мотивация, кариерно развитие).
Напълно различно е съдържанието на длъжностната характеристика за специалист, който работи в голяма или мултинационална компания където има специализиран отдел "Човешки ресурси", в рамките на който всеки служител изпълнява различни дейности: специалист по човешки ресурси за набиране и подбор на персонал, ще имат напълно различна длъжностна характеристика отколкото човек който извършва оценката на служителите, обучение и т.н..


Кога трябва да се изготви длъжностна характеристика?


Във Вашата компания може бъде нужно да се разработи длъжностна характеристика, когато:
Какво е проектиране на работа?

Проектиране на работа е процес, чрез който се установява:
Да, искам CD-то
"101 модела на длъжностни характеристики"

101 модела на длъжностни характеристики отговори на всички въпроси, отнасящи се за длъжностни характеристики.

101 модела професионално покритие на всички точки, които трябва да бъдат включени в този документ:

Клас по НКПД
Код по НКПД
ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Можете и сами да се убедите, че разработването на длъжностната характеристика е много сложен процес. За упражнение се опитайте да напишете една длъжностна характеристика, за която и да е позиция във вашата компания.

След това помислете, че трябва да направите това още 10, 20, 50 пъти, според общия брой на длъжностите във фирмата ви. Не би ли било по-добре ВСИЧКИ да имат готовидлъжностни характеристики в писмен вид?

101 модела на длъжностни характеристики ви предлага всичко.

В четири стъпки имате на бюрото си длъжностна характеристика за всеки служител във вашата компания!

Търсите модел на длажностна характеристика за инженер?
Нищо по-лесно.

Поставете диска в компютъра и...
Стъпка 1. Изберете "Производство” (101 модела на длъжностни характеристики е организирана по сфери на дейност).

Стъпка 2 Изберете файла намодела на длъжностна характеристика "инженер"

Изтегляне на длъжностната характеристика в Word формат (може да се редактира) като щракнете върху "Кликнете тук".
Така се отваря празен модел на длъжностна характеристика. За всеки модел имате и коментари.

Стъпка 3 Прочетете коментарите, адаптирани в зависимост от конкретната длъжностна характеристика на вашата компания

Стъпка 4 Принтирайте длъжностната характеристика. ГОТОВО!


Поръчайте сега вашия екземпляр! Побързайте! Цената на CD-то е само 39 лева (с ДДС), намалена с 50% цена!

ГАРАНЦИЯ, КОЯТО ВИ ВРЪЩА ПАРИТЕ!
Поръчайте сега CD-то 100 модела на длъжности характеристики и го използвайте! Имате 100 % ГАРАНЦИЯ ! Ако в рамките на 90 дни размислите, можете да искате парите, които сте инвестирали. РС Издателство и Бизнес Консултации се задължава да върне цялата заплатена сума!

Гарантирано на 100%!

Изисквания към софтуера: Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7

Изисквания към хардуера: 512 MB RAM, 300 MB HDD

Форма за поръчка


Попълнете:

Фамилно име*

Собствено име*

Телефон  

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
E-mail*


Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на ЗЗЛД. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данните в този талон. Информационна бележка!

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!


powered by
Fokus Digital Services
РС Издателство и бизнес консултации гр. Шумен, бул. Славянски 24, ет. 1, офис 5
Мобилни тел.: 0877 954 760 ; 0889 333 639
E-mail: info@biznesidei.bg